خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه کرمان خودرو
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
کرمان خودروگل1781100@52504 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروآوانته1975140@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرولیفان 520 (1.3)134287@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرولیفان 520 (1.6)1587106@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروسيلو149875@54004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرولیفان 6201596114@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروورنا149591@58004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرولیفان X6017981334 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروتوجوی هاچ بک129993@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروتوجوی129993@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرو لوبو107565@57004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرو سی 301497103@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودرولیفان 620 (1.8)1794131@60004 اطلاعات بیشتر
کرمان خودروجی 51834141@65004 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود
X بستن تبلیغات