شهرآدرسشماره تماس
1 اتحادانتهاي خيابان دماوند- اتحاد 5 غربي77393434
2 الغديريافت آباد- بلوار الغدير-روبروي بيمارستان شهداي يافت آباد66209741,42
3 خاورانكيلومتر10 جاده خاوران مقابل سه راه خاورشهر33851330-5
4 شكوفهبزرگراه آزادگان- ضلع شمالي ميدان جهاد- خيابان نور- خيابان شكوفه55882131
5 ميثمكيلومتر17 جاده مخصوص كرج- خ داروپخش- خ روزدارو44986008-12
«رفتن به صفحه انتخاب استان»