شهرآدرسشماره تماس
1 اردبيلانتهاي خيابان كشاورز- تقاطع بسيج- ابتداي ملاباشي7724850-0451
2 بيله سوارخيابان امام- بالاتر از فلكه نماز8226426-0452
3 پارس آبادچهارراه امام- طبقه دوم پاساژ لاله7221400-0452
4 خلخالبلوار 17 شهريور روبروي آتش نشاني4229092-0452
5 گرميخ هلال احمر- خ نامجو- پايين تر از اداره راه6241169-0452
6 مشكين شهرخيابان شهدا نرسيده به خيابان دانشگاه5226879-0452
«رفتن به صفحه انتخاب استان»