تفاوت انواع ال90


E0 , E1 , E2 تفاوت ال90

E0E1E2
یک کیسه هوایک کیسه هوادو کیسه هوا
سپرها بدون رنگسپر جلو و عقب همرنگ بدنهسپر جلو و عقب همرنگ بدنه
رینگ 14 اینچرینگ 15 اینچرینگ 15 اینچ
*مه شکن جلومه شکن جلو
*شیشه های جلو برقیشیشه های جلو و عقب برقی
*ABSABS
*قفل مرکزیقفل مرکزی ریموت دار
*شیشه گرمکنشیشه گرمکن
*تفاوت در رودری عقب و جلوتفاوت در رودری عقب و جلو
*حرارت گیر موتورحرارت گیر موتور
*زهزه
*فرمان هیدرولیکفرمان هیدرولیک
**صندلی برقی
**آینه های جانبی برقی
**پشت گردنی عقب
* *جلو پنجره رنگ شده
**چراغ روشنايي (داخل داشبورد)
**نشانگر ديجيتال

READ CLICK GO
SOFTWARE TO SPY ON CELL PHONES HIDDEN SPY APP ANDROID FREE SPY ON PHONE CALLS
TO BUY VIAGRA ONLINE HTTP://VIAGRAFORSALEUK1.COM BUY VIAGRA CANADA
CIALIS COUPONS PRINTABLE PRESCRIPTION COUPONS FREE CIALIS COUPON
LEVOTHYROX 25 READ LEVOTHYROX 150
CIALIS COUPON CLICK CIALIS COUPON 2015

اخبار » اختصاصی » E0 , E1 , E2 تفاوت ال90
کد خبر : 24 تاریخ انتشار: 1390 خرداد 01 16:55

X بستن تبلیغات