206تیپ2مدل83قیمت15300000


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 0
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : (نقد)

نام مالک خودرو : سعید معصومی شماره تماس : 09194110113
شهر : تهران تاریخ : 1397/02/26
تعداد مشاهده آگهی: 105
سایر خودروهای فروشی سایر موارد