فروش فوري بعلت مسافرت/رنو داستر فرانسوي


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 2015
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 5500 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ده ماه
شخص ثالث : ده ماه
تخفیف بیمه : يك سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 115.000.000 تومان (نقد)
فوري فروشي به علت مسافرت رنو داستر فرانسوي /سفید ،محصول 2015, اصل ساخت رومانی/ کارکرد در حد صفر /بدون تصادف و بیمه ثالث و بدنه /

نام مالک خودرو : A شماره تماس : 09385111291
شهر : تهران تاریخ : 1396/10/18
تعداد مشاهده آگهی: 190
سایر خودروهای فروشی سایر موارد