ماشين از بعغل تصادف دارد


گروه گروه : زانتیا
مدل : 1393
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 100000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : (نقد)
از بعغل تصادف دو در و گلگير

نام مالک خودرو : مهدي سليمي شماره تماس : 09129213893
شهر : تهران تاریخ : 1396/09/13
تعداد مشاهده آگهی: 153
سایر خودروهای فروشی زانتیا مشخصات و تصاویر زانتیا