شورولت نوا


گروه گروه : شورلت
مدل : 1979
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 200000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : 9 ماه دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 30.000.000 تومان (نقد)
17 سال خواب - باقیش هم تخفیف بیمه -نه ماه بیمه-یک سال معاینه فنی -موتور گیربکس سالم-200000 کارکرد واقعی -واتر پمپ لنت دینام ترموستات شمع وایر چهارشاخ نو شده اصل gm-اتاق بدون ذره ای پوسیدگی و صدا- لاستیک کمهو اصل 90 ذرصد-چرخ ها به تازگی بالانس شده

نام مالک خودرو : مختاری شماره تماس : 09199070978
شهر : اراک تاریخ : 1396/08/17
تعداد مشاهده آگهی: 140
سایر خودروهای فروشی شورلت