206 مدل 86 دور رنگ


گروه گروه : 206 تیپ 2 ، تیپ 3
مدل : 1386
رنگ رنگ : بژ کارکرد کارکرد : 250000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 6 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : 10ماه
تخفیف بیمه : 9 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : - قیمت قیمت : 13.500.000 تومان (نقد)
دور رنگ شاسی سالم صندوق عقب سالم فنی عالی تودوزی تمیز . تخفیف بیمه 9 سال .

نام مالک خودرو : افشار شماره تماس : 09332110909
شهر : بجنورد تاریخ : 1396/07/15
تعداد مشاهده آگهی: 155
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 2 ، تیپ 3 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 2 ، تیپ 3