مزدا323 اف سرحال


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1379
رنگ رنگ : یشمی کارکرد کارکرد : 210000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه : 10
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 15.000.000 تومان (نقد)
معاوضه با خودرو مدل بالا

نام مالک خودرو : صالح شماره تماس : 09198073455
شهر : تهران تاریخ : 1396/06/17
تعداد مشاهده آگهی: 154
سایر خودروهای فروشی سایر موارد