پراید فنی سالم


گروه گروه : پراید 131
مدل : 84
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 180000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 30 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 12
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 10.500.000 تومان (نقد)
پراید سفید رنگ بدون رنگ لاستیک نو فنی عالی

نام مالک خودرو : ترابی شماره تماس : 09136274808
شهر : خمینی شهر تاریخ : 1396/05/18
تعداد مشاهده آگهی: 175
سایر خودروهای فروشی پراید 131 مشخصات و تصاویر پراید 131