حییب


گروه گروه : سمند معمولی
مدل : 1382
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 10000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 17 لیتر
بیمه بیمه بدنه : 13578
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 50
دزدگیر دزدگیر: 568
سیستم صوتی ضبط و باند : 24577 رینگ و لاستیک رینگ : 368 قیمت قیمت : 134.578.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : حمید سالاری شماره تماس : 09336197989
شهر : تهران تاریخ : 1396/05/15
تعداد مشاهده آگهی: 154
سایر خودروهای فروشی سمند معمولی مشخصات و تصاویر سمند معمولی