فروش گل فنی سالم به شرط


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1384
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 140000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 23.000.000 تومان (نقد)
کم کار یازده سال تخفیف بیمه بسیار تمیز خانگی اسپرت

نام مالک خودرو : کیوان کافی شماره تماس : 09131024083
شهر : اصفهان تاریخ : 1396/04/20
تعداد مشاهده آگهی: 108
سایر خودروهای فروشی سایر موارد