ساندرو استپ وی دنده ای

1 2

گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1396
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : --
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 54.900.000 تومان (نقد)
تحویل فوری، پلاک شده و مدارک آماده

نام مالک خودرو : شماره تماس : 09211874544
شهر : تهران تاریخ : 1396/04/19
تعداد مشاهده آگهی: 355
سایر خودروهای فروشی سایر موارد