فنی سالم در حد صفر

1 2 3 4

گروه گروه : سمند EF7
مدل : 1393
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 16500 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 70 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 6ماه
تخفیف بیمه : 3سال
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 25.500.000 تومان (نقد)
خودرو از شهربیرون نرفته درحد صفر بدون حتی یک موی خط 20بهمن93 است که درسال94 شماره شده

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : گناوه تاریخ : 1396/02/22
تعداد مشاهده آگهی: 159
سایر خودروهای فروشی سمند EF7 مشخصات و تصاویر سمند EF7