هیونداکوپه2008


گروه گروه : کوپه 2.7
مدل : 2008
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 140000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 10 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : سیستم حرفه ای رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 61.000.000 تومان (نقد)
فنی بسیارسالم دنده اتومات

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : ری تاریخ : 1396/01/28
تعداد مشاهده آگهی: 221
سایر خودروهای فروشی کوپه 2.7 مشخصات و تصاویر کوپه 2.7