سمندموتورملی پایه گازسوز.بدون رنگ،تک برگ


گروه گروه : سمند EF7
مدل : 1390
رنگ رنگ : خاکستری کارکرد کارکرد : 119000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : تا10/96
تخفیف بیمه : ازابتدا
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : فابریک رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 23.000.000 تومان (نقد)
بدون رنگ،تک برگ سند،لاستیک ها90درصد،تسمه تایم تازه تعویض شده

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : خراسان جنوبی_قاین تاریخ : 1396/01/26
تعداد مشاهده آگهی: 94
سایر خودروهای فروشی سمند EF7 مشخصات و تصاویر سمند EF7