فروش بنز کلاسیک، بدون ضربه، فنی سالم


گروه گروه : E 230 W123
مدل : 1976
رنگ رنگ : زرد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تا برج 4 سال 96
تخفیف بیمه : 9 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : 15 آلومینیومی قیمت قیمت : 25.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : شیراز تاریخ : 1396/01/26
تعداد مشاهده آگهی: 95
سایر خودروهای فروشی E 230 W123 مشخصات و تصاویر E 230 W123