بژو 405 فنی سالم


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1388
رنگ رنگ : طوسی کارکرد کارکرد : 145000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : 96/7
شخص ثالث : 96/7
تخفیف بیمه : 7سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : اسبرت قیمت قیمت : 15.650.000 تومان (نقد)
BUDESONID 2CARE4 BUDESONID FORMOTEROL BUDESONID VS FLUTICASON

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1395/12/24
تعداد مشاهده آگهی: 136
سایر خودروهای فروشی سایر موارد