پراید 84 اسپرت فنی سالم


گروه گروه : پراید صبا
مدل : 1384
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 230000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 30 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 8.000.000 تومان (نقد)
فـــــوری فـــروش شیشه دودی ( بر چسب نیست )، رینگ و لاستیک، ظبط و باند، لوازم مصرفی به طور دوره ای مرتب، با تخفیف بیمه تا بهار 96

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1395/10/19
تعداد مشاهده آگهی: 325
سایر خودروهای فروشی پراید صبا مشخصات و تصاویر پراید صبا