پژو آردي ٨٤يشمي سي ان جي


گروهگروه :آردی
مدل :1384
رنگرنگ :يشميکارکردکارکرد :، کیلومتر
سوختگاز سوز :است
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :1سال
شخص ثالث :ندارد
تخفیف بیمه :5سال
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :فابريك رینگ و لاستیکرینگ :14اينچ قیمتقیمت :4.000.000 تومان(نقد)
موتور سالم،تنها مشكلش اينه كه كاپوتش بايد تعويض بشه
EFFECTS OF CHLAMYDIA CHLAMYDIA SYMPTOMS FOR MEN TESTING FOR CHLAMYDIA
ORAL STD SYMPTOMS HOW TO GET AN STD TEST FALSE POSITIVE CHLAMYDIA TEST

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :كرجتاریخ :1391/03/27
تعداد مشاهده آگهی: 498
سایر خودروهای فروشی آردی مشخصات و تصاویر آردی
X بستن تبلیغات