پژو آردي ٨٤يشمي سي ان جي


گروهگروه :آردی
مدل :1384
رنگرنگ :يشميکارکردکارکرد :، کیلومتر
سوختگاز سوز :است
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :1سال
شخص ثالث :ندارد
تخفیف بیمه :5سال
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :فابريك رینگ و لاستیکرینگ :14اينچ قیمتقیمت :4.000.000 تومان(نقد)
موتور سالم،تنها مشكلش اينه كه كاپوتش بايد تعويض بشه
EFFECTS OF CHLAMYDIA CHLAMYDIA SYMPTOMS FOR MEN TESTING FOR CHLAMYDIA

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :كرجتاریخ :1391/03/27
تعداد مشاهده آگهی: 474
سایر خودروهای فروشی آردی مشخصات و تصاویر آردی
X بستن تبلیغات