پژو پارس فنی سالم


گروهگروه :پارس سال
مدل :1385
رنگرنگ :مشکیکارکردکارکرد :139400 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :10 لیتر
بیمهبیمه بدنه :ندارد
شخص ثالث :8/6/91
تخفیف بیمه :1 سال
دزدگیردزدگیر: ماجیکار تصویری
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت قیمتقیمت :10.100.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1391/05/09
تعداد مشاهده آگهی: 582
سایر خودروهای فروشی پارس سال مشخصات و تصاویر پارس سال
X بستن تبلیغات