فروش استثنایی لوبو

1

گروهگروه :لوبو
مدل :1391
رنگرنگ :نوک مدادیکارکردکارکرد :11500 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: دارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت قیمتقیمت :17.500.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :اراکتاریخ :1392/01/24
تعداد مشاهده آگهی: 1521
سایر خودروهای فروشی لوبو مشخصات و تصاویر لوبو
X بستن تبلیغات