فروش استثنایی لوبو

1

گروهگروه :لوبو
مدل :1391
رنگرنگ :نوک مدادیکارکردکارکرد :11500 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: دارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت قیمتقیمت :17.500.000 تومان(نقد)
WOMEN WHO LIKE TO CHEAT HUSBAND CHEAT REASONS WHY WIVES CHEAT ON THEIR HUSBANDS
INTERESTING FACTS ABOUT AIDS HIV STATISTICS AIDS TESTING
EFFECTS OF CHLAMYDIA WHAT ARE THE SYMPTOMS OF STD TESTING FOR CHLAMYDIA

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :اراکتاریخ :1392/01/24
تعداد مشاهده آگهی: 1527
سایر خودروهای فروشی لوبو مشخصات و تصاویر لوبو
X بستن تبلیغات