فروش پيكان خسته و تك ورامين پيكان استيشن

1234

گروهگروه :پیکان
مدل :1358
رنگرنگ :کرمکارکردکارکرد : کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :250 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند :تصويري رینگ و لاستیکرینگ :مشهد قیمتقیمت :3.000.000 تومان(نقد)
تودوزي نو كرم مدل هفتو هشتي آج بلند و ضبط تصويري و باند پايونير لاستيك دور سفيد و ارتفاع لب به لب زه كشي كامل استيل
READ CLICK GO
ILLEGAL ABORTION STORIES ABORTION CLINICS IN NASHVILLE TN MEDICATION ABORTION
GANARIA STD PICTURES ONLINE STD TESTING IS THERE A CURE FOR CHLAMYDIA

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :ورامينتاریخ :1391/10/10
تعداد مشاهده آگهی: 2548
سایر خودروهای فروشی پیکان مشخصات و تصاویر پیکان
X بستن تبلیغات