فروش تویوتاکرسیدا


گروه گروه : کریسیدا
مدل : 1991
رنگ رنگ : البالویی کارکرد کارکرد : 330000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 200 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تاابان ماه
تخفیف بیمه : هشت سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : ضبط وباندفابریک رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 9.000.000 تومان (نقد)
موتورتازه تعمیر.بدون رنگوضربه
LIVE ABORTION VIDEO HOW AN ABORTION IS DONE HOW CAN YOU HAVE AN ABORTION

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : یزد تاریخ : 1391/03/25
تعداد مشاهده آگهی: 2010
سایر خودروهای فروشی کریسیدا مشخصات و تصاویر کریسیدا
X بستن تبلیغات