فروش تویوتاکرسیدا


گروه گروه : کریسیدا
مدل : 1991
رنگ رنگ : البالویی کارکرد کارکرد : 330000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 200 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تاابان ماه
تخفیف بیمه : هشت سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : ضبط وباندفابریک رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 9.000.000 تومان (نقد)
موتورتازه تعمیر.بدون رنگوضربه
LIVE ABORTION VIDEO HOW AN ABORTION IS DONE HOW CAN YOU HAVE AN ABORTION
INTERNET DRUG COUPONS CIALIS COUPONS PRINTABLE DISCOUNT PRESCRIPTION DRUG CARDS

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : یزد تاریخ : 1391/03/25
تعداد مشاهده آگهی: 2018
سایر خودروهای فروشی کریسیدا مشخصات و تصاویر کریسیدا
X بستن تبلیغات