فروش تویوتاکرسیدا


گروهگروه :کریسیدا
مدل :1991
رنگرنگ :البالوییکارکردکارکرد :330000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :200 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :تاابان ماه
تخفیف بیمه :هشت سال
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند :ضبط وباندفابریک رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :9.000.000 تومان(نقد)
موتورتازه تعمیر.بدون رنگوضربه
LIVE ABORTION VIDEO HOW AN ABORTION IS DONE HOW CAN YOU HAVE AN ABORTION

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :یزدتاریخ :1391/03/25
تعداد مشاهده آگهی: 1969
سایر خودروهای فروشی کریسیدا مشخصات و تصاویر کریسیدا
X بستن تبلیغات