سمندسورن فنی سالم


گروهگروه :سورن ELX EF7
مدل :1391
رنگرنگ :سفيدکارکردکارکرد :142 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :60 لیتر
بیمهبیمه بدنه :دارد
شخص ثالث :11ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :نداردازکارخانه بدون ظبط رینگ و لاستیکرینگ :دارد قیمتقیمت :30.000.000 تومان(نقد)
READ CLICK GO

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1391/10/28
تعداد مشاهده آگهی: 617
سایر خودروهای فروشی سورن ELX EF7 مشخصات و تصاویر سورن ELX EF7
X بستن تبلیغات