تیبا سفید تحویل 92/6/4


گروه گروه : تیبا
مدل : 1392
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 30 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : کارت نارنجی
شخص ثالث : یک سال
تخفیف بیمه : یک سال
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : کارخانه قیمت قیمت : 20.200.000 تومان (نقد)
تیبا صفر 92 sx سفید
EFFECTS OF CHLAMYDIA DO I HAVE CHLAMYDIA TESTING FOR CHLAMYDIA
GANARIA STD PICTURES ONLINE STD TESTING IS THERE A CURE FOR CHLAMYDIA

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1392/06/11
تعداد مشاهده آگهی: 374
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا
X بستن تبلیغات