مورانو


گروه گروه : مورانو
مدل : 2008
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 120.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : tehran تاریخ : 1392/05/02
تعداد مشاهده آگهی: 369
سایر خودروهای فروشی مورانو مشخصات و تصاویر مورانو
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات