مورانو


گروهگروه :مورانو
مدل :2008
رنگرنگ :مشکيکارکردکارکرد :0 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :120.000.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :tehranتاریخ :1392/05/02
تعداد مشاهده آگهی: 430
سایر خودروهای فروشی مورانو مشخصات و تصاویر مورانو
X بستن تبلیغات