ماکسیما فروشی


گروهگروه :ماکسیما
مدل :1381
رنگرنگ :بادمجانیکارکردکارکرد :260000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :0 لیتر
بیمهبیمه بدنه :دارد
شخص ثالث :0
تخفیف بیمه :8 سال
دزدگیردزدگیر: دارد
سیستم صوتیضبط و باند :حرفه ای رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت قیمتقیمت :27.000.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تربت حیدریهتاریخ :1391/06/17
تعداد مشاهده آگهی: 1314
سایر خودروهای فروشی ماکسیما مشخصات و تصاویر ماکسیما
X بستن تبلیغات