سمندسورن ef7 فني فوق ألاده سالم


گروه گروه : سورن ELX EF7
مدل : 1391
رنگ رنگ : سرمه ای کارکرد کارکرد : 20000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 60 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 12 ماه
تخفیف بیمه : 1سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 30.000.000 تومان (نقد)
بدون تصادف
CIALIS LONGUE CIALIS LONGUE CIALIS LONGUE
TO BUY VIAGRA ONLINE VIAGRA FOR SALE UK BUY VIAGRA CANADA

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1392/03/02
تعداد مشاهده آگهی: 673
سایر خودروهای فروشی سورن ELX EF7 مشخصات و تصاویر سورن ELX EF7
X بستن تبلیغات