سمندسورن ef7 فني فوق ألاده سالم


گروهگروه :سورن ELX EF7
مدل :1391
رنگرنگ :سرمه ایکارکردکارکرد :20000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :60 لیتر
بیمهبیمه بدنه :ندارد
شخص ثالث :12 ماه
تخفیف بیمه :1سال
دزدگیردزدگیر: دارد
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ :دارد قیمتقیمت :30.000.000 تومان(نقد)
بدون تصادف

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1392/03/02
تعداد مشاهده آگهی: 628
سایر خودروهای فروشی سورن ELX EF7 مشخصات و تصاویر سورن ELX EF7
X بستن تبلیغات