پاجرو


گروهگروه : میتسوبیشی
مدل :1385
رنگرنگ :نقره ایکارکردکارکرد :86000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :73.000.000 تومان(نقد)
بدون رنگ کاملا سالم و خوش رخ

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :کرجتاریخ :1391/10/28
تعداد مشاهده آگهی: 498
سایر خودروهای فروشی میتسوبیشی
X بستن تبلیغات