فروش دووسيلو - بسيار تميز - فني درحد صفر


گروهگروه :سيلو
مدل :1381
رنگرنگ :آلبالوئیکارکردکارکرد :172000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :150 لیتر
بیمهبیمه بدنه :---------
شخص ثالث :تا 30خرداد 92
تخفیف بیمه :شش سال
دزدگیردزدگیر: دارد.با بالابر شيشه
سیستم صوتیضبط و باند :سي دي و فلش خور.باند قوي رینگ و لاستیکرینگ :فابريك قیمتقیمت :10.000.000 تومان(نقد)
ماشين تمام رنگ ميباشد.ولي جلو،عقب و سقف ماشين بدون كوچكترين ضربه اي ميباشد و به هيچ عنوان چپ نكرده است،خودمون رنگش كرديم.
LIVE ABORTION VIDEO HOW CAN I TERMINATE MY PREGNANCY HOW CAN YOU HAVE AN ABORTION
EFFECTS OF CHLAMYDIA DO I HAVE CHLAMYDIA TESTING FOR CHLAMYDIA
SOFTWARE TO SPY ON CELL PHONES HOW TO INSTALL SPYWARE ON A PHONE SPY ON PHONE CALLS

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :اروميّهتاریخ :1391/12/01
تعداد مشاهده آگهی: 1695
سایر خودروهای فروشی سيلو مشخصات و تصاویر سيلو
X بستن تبلیغات