مگان 1600 دنده ای


گروهگروه : رنو
مدل :1388
رنگرنگ :نقره ایکارکردکارکرد :29500 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :300 لیتر
بیمهبیمه بدنه :ندارد
شخص ثالث :دارد
تخفیف بیمه :3 سال
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :ندارد قیمتقیمت :34.500.000 تومان(نقد)
بسیار تمیز وکم کارکرد
CELL PHONES SPY ANDROID FREE SPY SOFTWARE SPY CALLS

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :مرندتاریخ :1391/05/21
تعداد مشاهده آگهی: 615
سایر خودروهای فروشی رنو
X بستن تبلیغات