ساینا اتوماتیک 97


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1397
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 30 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : یک سال
تخفیف بیمه : ندارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 39.000.000 تومان (نقد)
سند + بیمه + پلاک آماده محضر دنده اتومات +کیلس استارتر+ فرمان برقی+کروز کنترلر

نام مالک خودرو : جعفری شماره تماس : 09123059807
شهر : اسلامشهر تاریخ : 1397/01/22
تعداد مشاهده آگهی: 157
سایر خودروهای فروشی سایر موارد