پارس تندر ماشین سلامت


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1395
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 27000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : یک سال کامل
تخفیف بیمه : 3
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 42.500.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : احسان عباسی شماره تماس : 09196277630
شهر : مشهد تاریخ : 1397/01/17
تعداد مشاهده آگهی: 155
سایر خودروهای فروشی سایر موارد