پژو پارس تميز سالم


گروه گروه : پارس lx
مدل : 1390
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 177000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : تا برج ٣
تخفیف بیمه : ٥ سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 27.000.000 تومان (نقد)
فني سالم ، بدون رنگ ، ترتميز
AMANTADIN INDIKATION AMANTADIN TBI AMANTADIN BIPACKSEDEL

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1396/01/30
تعداد مشاهده آگهی: 143
سایر خودروهای فروشی پارس lx مشخصات و تصاویر پارس lx