وانت آریسان دوگانه سوز فنی سالم


گروه گروه : ایران خودرو
مدل : 1395
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 20000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 20 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 4 ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : فابریک قیمت قیمت : 26.000.000 تومان (نقد و اقساط)
کم کارکرد و سالم، سمت راست بدنه رنگ، شرایطی: نقد 14.000.000 تومان و الباقی قسط ماهی 1.000.000 تومان چک کارمندی
AMANTADIN INDIKATION AMANTADIN HEMISULFAT AMANTADIN BIPACKSEDEL

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1396/01/29
تعداد مشاهده آگهی: 79
سایر خودروهای فروشی ایران خودرو