فروش پراید111هاچ بک مدل96


گروه گروه : پراید 111
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 1000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : بیمه بدنه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 22.200.000 تومان (نقد)
پراید 111هاچ بک مدل96 بدون تعمیرات همراه با بیمه بدنه

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : اسلامشهر تاریخ : 1395/12/27
تعداد مشاهده آگهی: 205
سایر خودروهای فروشی پراید 111 مشخصات و تصاویر پراید 111