پژو 206 تیپ 2


گروه گروه : 206 تیپ 2 ، تیپ 3
مدل : 1384
رنگ رنگ : نقرآبی کارکرد کارکرد : 38000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تا دی 96
تخفیف بیمه : کلا تخفیف
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 16.000.000 تومان (نقد)
بی رنگ و بی ضربهپ، فنی سالم ، کلا تخفیف بیمه ، فوری فروشی ، فقط مصرف کننده

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تاریخ : 1395/12/27
تعداد مشاهده آگهی: 195
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 2 ، تیپ 3 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 2 ، تیپ 3