پراید بسیار سالم


گروه گروه : پراید صبا
مدل : 1378
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 150000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 5
دزدگیر دزدگیر: چشمی دار
سیستم صوتی ضبط و باند : ظبط رینگ و لاستیک رینگ : ندارد قیمت قیمت : 12.500.000 تومان (نقد)
پراید فرمان هیدرولیک بدون رنگ و تصادف بدنه بدون خط و خش فنی سالم و به شرط کارشناسی بدنه و موتور مراجعه در محل فقط مصرف کننده

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1395/10/22
تعداد مشاهده آگهی: 332
سایر خودروهای فروشی پراید صبا مشخصات و تصاویر پراید صبا