فروش کاپرا


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1392
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 180000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 60 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 1396/02/30
تخفیف بیمه : ندارد
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 39.000.000 تومان (نقد)
سلام فنی کاملا سالم-گلگیر جلو سمت راننده خوردگی داره که روی رنگ صاف شده-بدنه کمی خط و خش-گلگیر عقب سمت شاگرد خوردگی در زمان پارک ولی کاملا سالم
AMANTADIN INDIKATION KAPSLERBRUGER.SITE AMANTADIN BIPACKSEDEL

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : اصفهان تاریخ : 1395/10/22
تعداد مشاهده آگهی: 193
سایر خودروهای فروشی سایر موارد