پازن گوناگون درحد صفر!!


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1376
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 50 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : باند دارد رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت فابریک قیمت قیمت : 12.000.000 تومان (نقد)
ماشین 7سال خابیده درحدنو دوباند حرفه ای گاز LPG بی رنگ بدون هیچ گونه تصادف!!!!
ORAL STD SYMPTOMS ANTIBIOTICS FOR CHLAMYDIA FALSE POSITIVE CHLAMYDIA TEST
CELL PHONES SPY ANDROID FREE SPY SOFTWARE SPY CALLS

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : خرمدره تاریخ : 1392/11/01
تعداد مشاهده آگهی: 383
سایر خودروهای فروشی سایر موارد
X بستن تبلیغات