پازن گوناگون درحد صفر!!


گروهگروه : سایر موارد
مدل :1376
رنگرنگ :سفيدکارکردکارکرد :0 کیلومتر
سوختگاز سوز :است
بنزین :50 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :باند دارد رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت فابریک قیمتقیمت :12.000.000 تومان(نقد)
ماشین 7سال خابیده درحدنو دوباند حرفه ای گاز LPG بی رنگ بدون هیچ گونه تصادف!!!!
ORAL STD SYMPTOMS ANTIBIOTICS FOR CHLAMYDIA FALSE POSITIVE CHLAMYDIA TEST
CELL PHONES SPY ANDROID FREE SPY SOFTWARE SPY CALLS

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :خرمدرهتاریخ :1392/11/01
تعداد مشاهده آگهی: 311
سایر خودروهای فروشی سایر موارد
X بستن تبلیغات