پازن گوناگون درحد صفر!!


گروهگروه : سایر موارد
مدل :1376
رنگرنگ :سفيدکارکردکارکرد :0 کیلومتر
سوختگاز سوز :است
بنزین :50 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :باند دارد رینگ و لاستیکرینگ :اسپرت فابریک قیمتقیمت :12.000.000 تومان(نقد)
ماشین 7سال خابیده درحدنو دوباند حرفه ای گاز LPG بی رنگ بدون هیچ گونه تصادف!!!!

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :خرمدرهتاریخ :1392/11/01
تعداد مشاهده آگهی: 259
سایر خودروهای فروشی سایر موارد
X بستن تبلیغات