فروش فوری


گروهگروه :کریسیدا
مدل :1991
رنگرنگ :نقره ایکارکردکارکرد :0 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :10 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :ندارد قیمتقیمت :14.000.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تاریخ :1392/10/02
تعداد مشاهده آگهی: 222
سایر خودروهای فروشی کریسیدا مشخصات و تصاویر کریسیدا
X بستن تبلیغات