خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه BMW
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
BMW318i1995143@60004 اطلاعات بیشتر
BMW5181766105@58004 اطلاعات بیشتر
BMW2002199199.4@55004 اطلاعات بیشتر
BMW525i2996218@61006 اطلاعات بیشتر
 
خودروهای وارداتی از کارخانه BMW
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
BMW320i1995170@67004 اطلاعات بیشتر
BMW630i کوپه2996272@67006 اطلاعات بیشتر
BMW740li2979326@58006 اطلاعات بیشتر
BMW730Li2996258@66006 اطلاعات بیشتر
BMW530i2996272@67006 اطلاعات بیشتر
BMW330i کابریو2996271@67006 اطلاعات بیشتر
BMWX62979306@58006 اطلاعات بیشتر
BMWX3 2.52497218@65006 اطلاعات بیشتر
BMWX3 3.02996272@65506 اطلاعات بیشتر
BMW325i2996218@61006 اطلاعات بیشتر
X بستن تبلیغات