خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه مدیران خودرو
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
مدیران خودروام وی ام 11081251@59003 اطلاعات بیشتر
مدیران خودروTiggo) X-33)1971126(139)@57504 اطلاعات بیشتر
مدیران خودروام وی ام 5301971139@57504 اطلاعات بیشتر
مدیران خودروام وی ام 110(1.1)108368@60004 اطلاعات بیشتر
مدیران خودرو ام وی ام 3151497109@60004 اطلاعات بیشتر
مدیران خودروx33 جدید1971137@57504 اطلاعات بیشتر
مدیران خودروام وی ام 5501971139@57504 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود
X بستن تبلیغات